Řízení datové analytiky nejen v malých a středních podnicích

Název práce: Řízení datové analytiky nejen v malých a středních podnicích
Autor(ka) práce: Špryslová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce MBA programu Data & Analytics for Business Management se zabývá strategickým řízením dat a datové analytiky v malých a středních podnicích, datovou architekturou, řízením datové kvality a dalšími souvisejícími oblastmi označovanými jako Data Governance. Cílem práce bylo navrhnout rámec Data Governance aktivit, které mohou být s relativně malou vstupní investicí vykonávány i v malých a středních podnicích a přispívat k produkci kvalitních, relevantních a důvěryhodných analytických výstupů, a tyto aktivity ukázat na praktických příkladech. V závěru jsou na základě již implementovaných či alespoň částečně implementovaných aktivit shrnuty a zhodnoceny zkušenosti z implementace a ekonomické i mimoekonomické přínosy. Odkrytí a následné sjednocení do té doby nekonzistentně definovaných pojmů a metrik je pouze jedním z přínosů zavedení základních procesů pro strategické řízení dat, které vedlo k lepšímu porozumění podnikové a datové strategii podniku a usměrnilo aktivitu zaměstnanců.
Klíčová slova: řízení datové analytiky; řízení dat; datová architektura; datová kvalita; business intelligence; správa dat
Název práce: Data Governance for Small and Medium-Sized Enterprises
Autor(ka) práce: Špryslová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This MBA thesis describes Data Governance framework for the SME sector, including Data Architecture, Data Quality Assurance and other related topics. The main objective was to propose a Data Governance framework and specific activities which can with little to no investment improve the quality, relevancy and trustworthiness of analytical outputs in companies from the SME sector. It shows how such companies can benefit from a set of fundamental Data Governance processes. Improvement of company alignment and focus through reviewing and synchronizing the business terms and metrics definition as well as the strategy itself is just one example of such benefit.
Klíčová slova: Data Management; Data Governance; Data Architecture; Data Quality; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: