Metodika kvantifikace celkové hodnoty dat pro organizaci

Název práce: Value of data
Autor(ka) práce: Slánský, David
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Data and information are without doubts one the most important assets of the 21st century. However, the mankind is still not able to consistently and reliably measure their impact(s). Therefore, a program has been set up by KPMG, Data & Business expert platform and Department of Information Technologies, Prague University of Economics and Business with support of UC Berkeley Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology) to create and environment for overall data value measurement - KPMG Infonomics Engine. While certain modules of the Engine deal with identification and description of business stories through which data delivers the value to organizations (Quantified Opportunities Repository) and with identification, description and quality management of data elements in an organization (Intelligent Data Discovery Platform), this thesis sets out the heart of the environment – the Overall Data Value Calculation Methodology – an approach to putting together fractional assessment of additional value data brings to an organization and calculating the overall value of data in the defined multidimensional space. The document defines not only the single data value calculation elements interactions, their behaviour and possible impacts, but also quantifies these impacts and puts everything in powerful data storage for the overall value calculation together with user-friendly presentation layer for simple browsing through the associated information. The newly defined methodology and reporting environment are then applied on a pilot case to prove its usability and stability and to backwards update the methodology. Not only this – the further steps, especially in the area of Artificial Intelligence support and further overall solution functionality – are defined for the above-mentioned program team.
Klíčová slova: data; infonomics; data value; value calculation
Název práce: Metodika kvantifikace celkové hodnoty dat pro organizaci
Autor(ka) práce: Slánský, David
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Data a informace jsou bezpochyby jedním z nejdůležitějších aktiv ve 21. století. Bohužel lidstvo stále není schopno konzistentně a důvěryhodně měřit jeho hodnotu a dopady. Proto vznikl program, který má za cíl vytvořit ucelené prostředí (platformy, nástroje, metodiky, znalosti a další podklady) pro celkové měření hodnoty dat pod názvem KPMG Infonomics Engine. Tento program vzniká ve spolupráci společnosti KPMG Česká republika i celosvětového kompetenčního centra pro data, AI a nové technologie KPMG Lighthouse, expertní platformy Data & Business a katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, s podporou UC Berkeley Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology. Zatímco se určité moduly KPMG Information Engine zaměřují na identifikaci a deskripci tzv. Business stories (tedy popisů situací, u kterých dochází k monetizaci dat) nebo na identifikaci, deskripci a řízení kvality datových zdrojů organizace, tato práce definuje srdce celého ekosystému – metodiku měření celkové hodnoty dat pro organizaci. Kromě měření celkové hodnoty dat v organizaci konsoliduje zde definovaný přístup k měření dílčí hodnoty jednotlivých elementů výpočtu a jejich vzájemného ovlivňování se a umožňuje tak měřit hodnotu dat na libovolné dimenzi i úrovni granularity definovaného multidimenzionálního prostoru. Tato práce nejen zmiňovanou metodiku definuje, ale současně ji aplikuje na vybrané situaci automobilového výrobce, konkrétně měření hodnoty dat spojených s individuálním zákazníkem (fyzickou osobou). Kromě zhodnocení navržené metodiky a jejího okamžitého zlepšení na základě zpětné vazby z pilotní implementace práce rovnou definuje i další rozvojové oblasti, zejména v oblasti podpory pomocí metod umělé inteligence, ale i dalšího rozvoje celkového prostředí KPMG Infonomics Engine.
Klíčová slova: Infonomics; data; hodnota dat; výpočet hodnoty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75567/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: