Efektivní řízení minipivovaru

Název práce: Efektivní řízení minipivovaru
Autor(ka) práce: Pejsar, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hampl, Mojmír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V rodině provozujeme již více než dva roky minipivovar. Cílem závěrečného projektu je seznámit se s důvody a vznikem společnosti, analyzovat model řízení minipivovarů obecně, analyzovat proces výroby a prodeje piva a navrhnout možnosti jeho zefektivnění a jisté optimalizace. Hlavní částí práce je tvorba analytických výstupů a reportingu dle dostupných dat, které pomůžou zefektivnit celkový výrobní a následný prodejní proces pivovaru. Cílem práce je rovněž prezentovat všechny relevantní zkušenosti s řízením malých organizací v daném segmentu trhu.
Klíčová slova: Minipivovar; Report; Data; Proces výroby; Plánování; Prodejní kanály
Název práce: Efficient management of a mini-brewery
Autor(ka) práce: Pejsar, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hampl, Mojmír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
We have been running a mini-brewery in the family for more than two years. The aim of the final project is to get acquainted with the reasons and the origin of the company, to analyze the management model of mini-breweries in general, to analyze the process of production and sale of beer and to suggest possibilities for its streamlining and certain optimization. The main part of the work is the creation of analytical outputs and reporting according to available data, which will help streamline the overall production and subsequent sales process of the brewery. The aim of the work is also to present all relevant experience with the management of small organizations in a given market segment.
Klíčová slova: Sales channels; Forecasting; Data; Mini-brewery; Dashboard; Production process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2020
Datum podání práce: 26. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75566/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: