Účetní, daňové a právní konsekvence odměňování zaměstnanců

Název práce: Účetní, daňové a právní konsekvence odměňování zaměstnanců
Autor(ka) práce: Kučerová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců na území ČR. Prvotním cílem práce je podat ucelený přehled o zpracování mezd, který je doplněný o účetní, daňové a právní hledisko. Rozebrána je problematika pracovněprávních vztahů, hrubé mzdy a náhrad mezd, zaměstnaneckých benefitů, srážek ze mzdy a v neposlední řadě konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Druhotným cílem práce je přenést teoretické poznatky do praktického příkladu odměňování zaměstnance v pracovním poměru a dále zaměstnance vykonávající práci tzv. na dohodu.
Klíčová slova: solidární zvýšení daně; vyměřovací základ; zdravotní pojištění; sociální pojištění; roční zúčtování; hrubá mzda; čistá mzda; minimální mzda; základ daně; daň z příjmů
Název práce: Accounting, tax and legal consequences of employee remuneration
Autor(ka) práce: Kučerová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discusses the employee remuneration in the Czech Republic. The primary focus of this work is to provide a complete overview of a payroll process that includes an analysis from an accounting, tax, and legal point of view. It explores the issues in labour law rela-tions, gross wage, and wage compensation, employee benefits, salary deductions and lastly, personal income tax from dependent activity. The secondary objective of this thesis is to utilize the theory on a specific example of compensating a full-time employee and a part-time employee.
Klíčová slova: health insurance; social insurance; minimum wage; annual tax settlement; gross wage; net wage; tax base; income tax; solidarity tax; assessment basis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2020
Datum podání práce: 26. 1. 2021
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: