Investice do nemovitosti jako možnost pasivního příjmu

Název práce: Investice do nemovitosti jako možnost pasivního příjmu
Autor(ka) práce: Čupa, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Budkov, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je určit, zda je možné dosáhnout pasivního příjmu pomocí investice do nemovitosti. Dochází ke srovnání dlouhodobého a krátkodobého pronájmu prostřednictví platformy Airbnb a vyslovení doporučení
Klíčová slova: Nemovitost; Airbnb; Investice; Pasivní příjem; Hypoteční úvěr
Název práce: Real estate investment as a source of passive income
Autor(ka) práce: Čupa, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Budkov, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of this thesis is to determine whether it is possible to generate passive income as a result of a direct real estate investment. Comparison between long term and short term rental through Airbnb is being made and recommendation is issued.
Klíčová slova: Real estate; investment; passive income; mortgage; Airbnb

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2018
Datum podání práce: 31. 1. 2021
Datum obhajoby: 11. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: