Stanovení pojistného v plně komplexním pojištění vozidel na základě údajů v reálném čase

Název práce: Determination of premium in motor comprehensive insurance based on real-time data
Autor(ka) práce: Stöckl, Leo
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Jindřich, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
These days, insurance companies worldwide are engaged to establish new capabilities for next-generation insurance products based on collected real-time data. Modern cars generate a huge amount of data, which represents a huge potential for insurance companies. However, the innovation will not come from the numbers of collected data, but solely from making sense of the collected data. Therefore, I demonstrated how the data can be used to determine premium in motor comprehensive insurance to apply more of a risk avoidance role/prediction and less of a risk mitigation one.
Klíčová slova: Insurance premium; real-time data; electric cars; driver’s behaviour
Název práce: Stanovení pojistného v plně komplexním pojištění vozidel na základě údajů v reálném čase
Autor(ka) práce: Stöckl, Leo
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Jindřich, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešní době jsou pojišťovací společnosti po celém světě zapojeny do vytváření nových funkcí pro pojišťovací produkty nové generace na základě shromážděných údajů v reálném čase. Moderní automobily generují obrovské množství dat, což představuje obrovský potenciál pro pojišťovny. Inovace však nepochází z počtu shromážděných údajů, ale pouze ze smysluplnosti shromážděných údajů. Proto jsem předvedl, jak lze data použít k určení pojistného v komplexním pojištění motorových vozidel, aby bylo možné aplikovat více role / predikce vyhýbání se rizikům a méně omezování rizik.
Klíčová slova: pojistne; online data; elektricka auta

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75681/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: