Opravné statistické přejímky měřením

Název práce: Opravné statistické přejímky měřením
Autor(ka) práce: Kaspříková, Nikola
Typ práce: Habilitační práce
Vedoucí práce: -
Oponenti práce: Komárek, Arnošt; Koláček, Jan; Picek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tuto habilitační práci tvoří soubor pěti uveřejněných vědeckých prací doplněný sjednocujícím komentářem. Zařazené práce přinášejí původní výsledky v oblasti plánů pro kombinované opravné statistické přejímky typu AOQL a LTPD minimalizujícím střední náklady kontroly při průměrném podílu neshodných (tj. požadavkům nevyhovujících) výrobků. Nové výsledky umožňují efektivní výpočet plánů a snížení nákladů přejímky.
Klíčová slova: statistické přejímky; LTPD; AOQL
Název práce: Rectifying acceptance sampling plans
Autor(ka) práce: Kaspříková, Nikola
Typ práce: Habilitační práce
Vedoucí práce: -
Oponenti práce: Komárek, Arnošt; Koláček, Jan; Picek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This habilitation thesis addresses selected problems of statistical acceptance sampling, namely the design, calculation and economic evaluation of the rectifying LTPD and AOQL sampling plans minimizing the mean inspection cost per lot of the process average quality. The thesis is based on five publications which bring efficient calculation of the acceptance sampling plans and lower cost of inspection.
Klíčová slova: LTPD; acceptance sampling; AOQL

Informace o studiu

Studijní program / obor: -
Typ studijního programu: Habilitační řízení studijní program
Přidělovaná hodnost: doc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Fakulta informatiky a statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2019
Datum podání práce: 26. 3. 2021
Datum obhajoby: 25. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: