Finanční analýza společnosti J 4, s. r. o

Název práce: Finanční analýza společnosti J 4, s. r. o
Autor(ka) práce: Hovorka, Matyáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Petriashvili, Aleksandre
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti J 4, s. r. o. v letech 2015-2019. Pro finanční analýzu jsou v této práci použita pouze data z veřejně dostupných zdrojů. Práce je zpracována z pohledu investora, přičemž je každá kapitola kombinací metodické a praktické části. Jednotlivé finanční ukazatele jsou vždy definovány z hlediska teorie a poté jsou vypočteny a porovnány s konkurenčními společnostmi a s hodnotami průměru v odvětví. V závěru práce jsou shrnuty výsledky z jednotlivých kapitol a je vyhodnocena finanční situace analyzované společnosti.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; relativní ukazatele; finanční analýza; SWOT analýza; IN05
Název práce: Financial analysis of the company J 4, s. r. o
Autor(ka) práce: Hovorka, Matyáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Petriashvili, Aleksandre
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of the company J 4, s. r. o. during the years 2015-2019. Only data from publicly available sources are used in this work for financial analysis processing. The thesis is processed from the perspective of the investor, and each chapter is a combination of methodical and practical part. Financial indicators are first defined in terms of theory and then they are calculated and compared with competitors and with industry average values. In the conclusion, the results of individual chapters are summarized and the financial situation of the analyzed company is evaluated.
Klíčová slova: financial analysis; horizontal and vertical analysis; relative indicators; IN05; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 3. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74070/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: