Finanční analýza Vodafone Czech Republic, a.s

Název práce: Finanční analýza Vodafone Czech Republic, a.s
Autor(ka) práce: Kovaleva, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petriashvili, Aleksandre
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Finanční analýza Vodafone Czech Republic, a.s.” je zjistit finanční stav podniku pomocí finanční analýzy. Práce se skládá z teoretické a praktické častí. Teoretická část obsahuje teorii potřebnou ke zpracování analýzy. Samotná analýza je provedena v praktické části na základě absolutní a poměrové metody. Pro posouzení hlavních finančních ukazatelů je zpracováno jednorozměrné a vícerozměrné mezipodnikové srovnání. Praktická část je zakončena SWOT analýzou firmy.
Klíčová slova: Vertikální analýza; Vodafone Czech Republic a.s.; Mezipodnikové srovnání; Poměrové ukazatele; Finanční analýza; Horizontální analýza
Název práce: Financial analysis Vodafone Czech Republic, a.s
Autor(ka) práce: Kovaleva, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petriashvili, Aleksandre
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor’s thesis „Financial analysis Vodafone Czech Republic, a.s.” is to find out the financial situation of the enterprise using financial analysis. The whole thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part includes the necessary theory for analysis processing. The analysis itself is carried out in the practical part on the basis of absolute and proportional methods. A one-dimensional and multidimensional comparison between companies is developed to assess the main financial indicators. The practical part ends with a SWOT analysis of the firm.
Klíčová slova: Horizontal analyses; Vertical analyses; Differential rations; Vodafone Czech Republic a.s.; Financial analysis; Inter-company comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2020
Datum podání práce: 31. 3. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74538/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: