Design of an analytical solution for the reduction of supply chain losses in the context of international logistics

Název práce: Design of an analytical solution for the reduction of supply chain losses in the context of international logistics
Autor(ka) práce: Mezerová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper is focusing on delivering practical solution for solution of business problem with low visibility and cost control in supply chain in context of international container logistics, it provides end-to-end implementation self-service BI environment using Microsoft Power BI tool, Microsoft Power Query and Microsoft O365 tools. It provides practical project methodology for overall project delivery, general approach for implementation of data governance model, approaches to design reports and dashboards and effective set up od data architecture with focus on maximum usage of existing tools and resources. Main goal is to implement reporting and analytic solution that will enable data driven decision making and increase productivity of the users that will enable more focus on root cause analysis and implementation of preventive measures. Partial goals of the project are also to document data sources and processes in the area, set up of governance model proposal and identification of further process improvements. Outcome of the project is evaluated by satisfaction of key business stakeholders with delivered solution.
Klíčová slova: Power BI; Power Query; Agile Project Management; International logistics; Supply Chain Losses
Název práce: Design of an analytical solution for the reduction of supply chain losses in the context of international logistics
Autor(ka) práce: Mezerová, Veronika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá praktickým řešením businesového problému v oblasti nízké kontroly a visibility nákladů v rámci dodavatelsko – odběratelského řetězce v kontextu mezinárodní kontejnerové logistiky a implementací self-service business intelligence, aplikací BI nástroje Microsoft Power BI, Power Query jako plnohodnotný ETL nástroj a využití Microsoft O365 nástrojů. Praktickou projektovou metodologií pro implementaci celkového řešení a základními přístupy řešení data governance modelu. Principy návrhu jednotlivých dashboardů a efektivní řešení architektury s důrazem na maximální vzužití stávající infrastruktury a zdrojů. Hlavním cílem je návrh a implementace reportingového a analztického prostředí, které zefektivní process kontroly a reportování logistických nákladů a umožní efektivní využití času jednotlivých uživatelů k analýze a stanovování efektivních kontrolních mechanismů, které povedou k prevenci vzniku nákladů. Nezbytnými dílčími cíli práce je dokumentace datových zdrojů a procesů v dané oblasti, návrh governance procesu a identifikace potenciálních oblastí k větší efektivitě. Výsledkem práce je ověření spokojenosti s dodaným řešením jednotlivými klíčovými uživateli.
Klíčová slova: Power Query; Agile Project Management; Mezinárodní logistika; Logistické náklady; Power BI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 13. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75600/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: