Kategorizace informačních zdrojů tématu COVID-19 během pandemického stavu

Název práce: Kategorizace informačních zdrojů tématu COVID-19 během pandemického stavu
Autor(ka) práce: Marková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem informačních zdrojů, které reagovaly na nemoc COVID-19. Cílem práce je kategorizovat, popsat a základně analyzovat elektronické informační zdroje především používané českými uživateli. Teoretická část práce se věnuje informačním zdrojům. Specifikuje jejich obsah v podobě dat, informací, znalostí a případně dezinformací, dále jejich charakteristiky, druhy a negativní dopady s nimi spojené. Současně vysvětluje pojem kategorizace a proces fasetové analýzy, která je aplikovaná v praktické části práce. To vše je zasazené do kontextu COVIDu 19. Praktická část rozřazuje na základě několika kritérií elektronické zdroje do kategorií, které jsou analyzované a zároveň doplněné o konkrétní zástupce a jejich charakteristiky.
Klíčová slova: kategorizace; elektronický informační zdroj; COVID-19
Název práce: Categorization of information sources on the topic of COVID-19 pandemic
Autor(ka) práce: Marková, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to categorize the information sources which reported on COVID 19. Specifically, it focuses on classification, description, and analysis of electronic sources of information which were used by Czech users. The theoretical part examines the sources of information. It describes their content regarding data, information, disinformation, and knowledge. Moreover, it presents their characteristics, types of electronic sources, and their negative impact. The terms categorization and process of facet analysis are also explained. All the above mentioned concepts are addressed with regard to COVID- 19. The practical part categorizes electronic sources. Each category is specified characteristics and examples.
Klíčová slova: COVID-19; categorization; electronic information source

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 26. 4. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75223/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: