Best practices pro jednotkové testování

Název práce: Best practices pro jednotkové testování
Autor(ka) práce: Hradil, Oldřich
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je implementovat nástroj pro automatizovanou kontrolu dodržování „Best Practises“ pro jednotkové testování. Analýzou světově uznávaných renomovaných zdrojů jsou vymezeny „Best Practises“ pro jednotkové testování. Následně je navržen plugin pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA, který zajišťuje kontrolu dodržování „Best Practises“. Plugin je navržen takovým způsobem, aby umožňoval implementaci pro různé programovací jazyky a testovací frameworky. V rámci této práce je pak implementována verze pluginu, pro kontrolu dodržování několika vybraných „Best Practises“ pro testy napsané v programovacím jazyku Java pomocí frameworku JUnit verze 5 a verze 4. V rámci práce je také ověřena funkčnost implementované verze pluginu v praxi.
Klíčová slova: JUnit; jednotkové testování; Java; „Best Practises“; IntelliJ IDEA; plugin
Název práce: Best practices for unit testing
Autor(ka) práce: Hradil, Oldřich
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis aims to design and implement a tool for automated checking of „Best Practises“ for unit testing. "Best Practices" for unit testing are defined by the analysis of world-renowned sources. Subsequently, a plugin for checking the „Best Practises“ for IntelliJ IDEA is designed. The plugin is designed to allow implementation for various programming languages and test frameworks. Within the thesis, a version of the plugin for checking some defined „Best Practises“ for the programming language Java and framework JUnit version 5 and version 4 is implemented. The thesis also verifies implemented version of the plugin in practice.
Klíčová slova: unit testing; „Best Practises“; IntelliJ IDEA; plugin; Java; JUnit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2020
Datum podání práce: 27. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: