Obchodní válka mezi USA a Čínou: Účinky čínských odvetných cel na obchod se sójou

Název práce: The U.S.-China Trade War: The Effects of Chinese Retaliatory Tariffs on Soybean Trade
Autor(ka) práce: Basiubina, Polina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Pantea, Smaranda
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In summer 2018, the Trump administration began imposing tariffs on Chinese exports, further prompting retaliation from China, which consequently sparked the trade war between the world’s two largest economies. Escalated trade conflict between the United States and China over the course of 2018 has also drawn a great deal of attention of those directly involved in trading with China and highly dependent on this market. Disrupted trade relationship between the two economies was particularly devastating for U.S. agriculture, especially soybeans, since China has been the largest export market for this commodity for the past decade. Accordingly, the aim of the thesis is to identify the effects of the U.S.-China trade war on trade in soybeans. In order to explore the effects, the author will utilize quantitative methods of investigation by analyzing secondary quantitative data. Given the strong geographic concentration of soybean trade, the major disruptions caused by the trade war might, in the long term, reduce the trade share of the United States in the global soybean market and result in Brazil becoming the leading supplier of soybeans to China, consequently expanding its market share in China. The thesis starts by investigating the origins of trade tensions between the United States and China. Then it examines tariff escalation between the countries, focusing on agriculture. Next, it analyzes changes in soybean trade following Chinese retaliatory tariffs. Finally, it reviews the Phase One trade deal.
Klíčová slova: Tariffs; Agriculture; Soybeans; Brazil; Trade war
Název práce: Obchodní válka mezi USA a Čínou: Účinky čínských odvetných cel na obchod se sójou
Autor(ka) práce: Basiubina, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Pantea, Smaranda
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V létě 2018 začala Trumpova administrativa uvalovat cla na čínský vývoz, což dále podnítilo odvetu ze strany Číny, která následně rozpoutala obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Eskalovaný obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou v průběhu roku 2018 také přitáhl velkou pozornost osob, které jsou přímo zapojeny do obchodování s Čínou a jsou na tomto trhu vysoce závislé. Narušené obchodní vztahy mezi oběma ekonomikami byly obzvláště zničující pro americké zemědělství, zejména pro sójové boby, protože Čína byla největším obchodním partnerem Spojených států z touto komoditou za posledních deset let. Cílem bakalářské práce je tedy identifikovat dopady obchodní války mezi USA a Čínou na obchod se sójovými boby. K prozkoumání účinků použije autor kvantitativní metody zkoumání pomocí analýzy sekundárních kvantitativních údajů. Vzhledem k silné geografické koncentraci obchodu se sójovými boby by velké poruchy způsobené obchodní válkou mohly z dlouhodobého hlediska snížit obchodní podíl Spojených států na celosvětovém trhu se sójovými boby a vyústit v to, že se Brazílie stane předním dodavatelem sójových bobů do Číny, což následně rozšíří její tržní podíl v Číně. Práce začíná zkoumáním původu obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Pak zkoumá zvyšování cel mezi zeměmi a zaměřuje se na zemědělství. Dále analyzuje změny v obchodu se sójou po zavedení odvetných čínských cel. Nakonec přezkoumává obchodní dohodu první fáze podepsanou Čínou a Spojenými státy.
Klíčová slova: Obchodní válka; Tarify; Zemědělství; Sójové boby; Brazílie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: