Komparace výsledků voleb v ČR a SR do Evropského parlamentu s důrazem na stranický euroskepticismus

Název práce: Comparison of the results of elections in the Czech Republic and the Slovak Republic to the European Parliament with emphasis on party Euroscepticism
Autor(ka) práce: Fikrová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Zemanová, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis compares Czech and Slovak Euroscepticism on several levels. Firstly, it introduces some definitions and classifications of Euroscepticism. Afterwards, it examines which attitude have citizens and governments from both countries to the European Union. Empirical part consists of election campaigns analysis of selected parties, that stood for elections to the European Parliament in 2019. Based on the definitions given in the theoretical part the parties are categorized. Important part of this thesis is survey, that aims to compare opinion that citizen from Czechia and Slovakia have of the European Union as well as their perception of Euroscepticism in selected parties.
Klíčová slova: Euroscepticism ; European election; election campaign
Název práce: Komparace výsledků voleb v ČR a SR do Evropského parlamentu s důrazem na stranický euroskepticismus
Autor(ka) práce: Fikrová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Zemanová, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce komparuje český a slovenský euroskepticismus v několika rovinách. Nejprve představuje několik definicí a klasifikací euroskepticismu. Následně zkoumá politický a občanský přístup k Evropské unii v obou zemích. Praktická část obsahuje analýzu volebních kampaní vybraných stran do eurovoleb z roku 2019. Na základě popsaných teorií jsou tyto politické strany zařazeny do kategorií. Součástí práce je dotazníkové šetření, které má za cíl porovnat názory českých a slovenských občanů na Evropskou unii, ale také na projevy euroskepticismu u vybraných stran.
Klíčová slova: eurovolby; volební kampaň; Euroskepticismus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 26. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: