Vliv reklamy na stravovací zvyklosti dětí druhého stupně základní školy

Název práce: Vliv reklamy na stravovací zvyklosti dětí druhého stupně základní školy
Autor(ka) práce: Hronová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o reklamě a dětech jako její cílové skupině. Zkoumá stravovací zvyklosti dětí, vliv reklamních sdělení na formování návyků v rámci stravy a případné hrozby v zanedbání kvalitní životosprávy.
Klíčová slova: reklama; životospráva; děti
Název práce: The influence of advertising on the eating habits of children in upper primary school
Autor(ka) práce: Hronová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with advertising and children as its target group. It examines children's eating habits, the impact of advertising messages on the formation of habits in the diet and possible threats to neglect quality of lifestyle.
Klíčová slova: children; healthy lifestyle; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2020
Datum podání práce: 1. 5. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: