Vyhodnocení teorie efektivních trhů na příkladu společnosti Chipotle Mexican Grill

Název práce: Vyhodnocení teorie efektivních trhů na příkladu společnosti Chipotle Mexican Grill
Autor(ka) práce: Macháček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Vyhodnocení teorie efektivních trhů na příkladu společnosti Chipotle Mexican Grill" se zabývá efektivitou amerického akciového trhu. V práci jsou analyzovány přístupy k teorii efektivních trhů, které jsou dávány do souvislostí s behaviorální ekonomií a hodnotovým investováním. Na tomto základě je sestavena investiční strategie, pomocí které je v případové studii rozhodnuto, zda akcie vybrané společnosti byla ke stanovenému datu na efektivní úrovni či nikoliv.
Klíčová slova: Chipotle Mexican Grill; Behaviorální ekonomie; Teorie efektivních trhů; Hodnotové investování
Název práce: Evaluation of Efficient Market Hypothesis on example of Chipotle Mexican Grill Company
Autor(ka) práce: Macháček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis "Evaluation of Efficient Market Hypothesis on example of Chipotle Mexican Grill Company" focuses on efficiency of American stock market. The thesis analyses approaches to the Efficient market theory (EMT) which are linked with behavioral economics and value investing. The final evaluation in form of case study uses these findings in order to formulate a qualified decision whether the company's stock was traded on a price level in accordance with market efficiency or not.
Klíčová slova: Behavioral economics; Efficient market theory; Chipotle Mexican Grill; Value investing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74260/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: