Gravitační model obchodu mezi Českem a Ruskem

Název práce: The Gravity Model of Trade between Czech Republic and Russia
Autor(ka) práce: Malkova, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Algozhina, Aliya
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is aimed at constructing the gravity model of trade that examines bilateral trade between the Czech Republic and Russia over twenty-five years period from Q1 1995 to Q1 2020. The purpose of this thesis is to identify important factors that influences trade between two countries and to test if bilateral trade between the Czech Republic and Russia is significant. Thesis is divided into three main chapters. The first chapter touches on theoretical foundation of the gravity model of trade. The second chapter is aimed at constructing and analyzing the gravity model itself. The third chapter presents the economic profile, bilateral trade, as well as economic relations between the two countries. Its purpose is to describe bilateral and economic overview of the Czech Republic and Russia.
Klíčová slova: Russia; Czech Republic; Gravity model; Bilateral trade
Název práce: Gravitační model obchodu mezi Českem a Ruskem
Autor(ka) práce: Malkova, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Algozhina, Aliya
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci gravitačního modelu obchodu který zkoumá bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem přes pětadvacetileté období od 1. čtvrtletí 1995 do 1. čtvrtletí 2020. Cílem této bakalářské práce je identifikovat důležité faktory které ovlivňují obchod mezi dvěma zeměmi, a otestovat, zda bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem je významný. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem gravitačního modelu obchodu. Druhá kapitola je zaměřena na konstrukci a analýzu samotného gravitačního modelu. Třetí kapitola představuje ekonomický profil, bilaterální obchod a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi. Jejím cílem je popsat bilaterální a ekonomický přehled České republiky a Ruska.
Klíčová slova: Česká republika; Bilaterální obchod ; Gravitační model; Rusko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: