Komparace nerovného odměňování žen a mužů v České republice a Německu s důrazem na veřejný a soukromý sektor

Název práce: Komparace nerovného odměňování žen a mužů v České republice a Německu s důrazem na veřejný a soukromý sektor
Autor(ka) práce: Kopecká, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a následnou komparací gender pay gap v České republice a v Německu v rámci veřejného a soukromého sektoru mezi lety 2010 až 2018. Analýza se zaměřuje na jedno odvětví z každého sektoru, konkrétně na peněžnictví a pojišťovnictví ze soukromého sektoru a na zdravotnictví a sociální péči ze sektoru veřejného. Práce si klade za cíl zjistit, jak se liší gender pay gap ve vybraných odvětvích veřejného a soukromého sektoru České republiky a Německa, a co je příčinami těchto rozdílů. Porovnání konkrétních odvětví je provedeno na základě analýzy dat z Eurostatu, především z průzkumů struktur příjmů z let 2010, 2014 a 2018 a rešerše odborné literatury. Výsledkem práce je komparace gender pay gap v České republice a v Německu mezi lety 2010 až 2018 mezi veřejným a soukromým sektorem a ve vybraných odvětvích.
Klíčová slova: diskriminace; gender pay gap ; veřejný a soukromý sektor; zdravotnictví a sociální péče; finančnictví a pojišťovnictví; Česká republika; Německo
Název práce: Comparison of the gender pay gap in the Czech Republic and Germany with a focus on the public and private sector
Autor(ka) práce: Kopecká, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with an analysis which is followed by a comparison of the gender pay gap in the Czech Republic and Germany within the public and private sector from 2010 to 2018. The analysis focuses on one branch from each sector, namely financial and insurance activities which represent the private sector and human health and social work activities which represent the public sector. The thesis aims to find out how the gender pay gap differs in selected branches of the public and private sectors in the Czech Republic and Germany and what is the cause of these differences. The comparison of the sectors is based on the analysis of Eurostat´s data, chiefly were used the data from Structure of Earnings Survey from years 2010, 2014 and 2018 and a literature research. The result of the work is a comparison of the gender pay gap in the Czech Republic and Germany from 2010 to 2018 within the public and private sectors and in the selected sectors.
Klíčová slova: discrimination; financial and insurance activities; human health and social work activities; public and private sector, ; Czech Republic; Germany; gender pay gap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74248/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: