Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Název práce: Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Autor(ka) práce: Hrubá, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je, jak již název napovídá, marketing na sociálních médiích a jeho využití pro cestovní ruch, konkrétně při propagaci destinace. Práce si klade za cíl určit, jaká sociální média jsou pro marketingové účely využívány nejvíce a poznatky následně aplikovat na příklady dvou národních turistických organizací. Nejprve se práce zabývá vývojem internetu a sociálních médií, vytvořením teoretického základu ohledně marketingu destinace a představením vybraných NTO. Následně jsou analyzovány sociální sítě NTO a marketingové aktivity na nich vyvíjené. Poslední kapitola je věnován jejich komparaci.
Klíčová slova: internet; sociální média; marketing; destinace; národní turistická organizace
Název práce: Social media marketing with a focus on tourism
Autor(ka) práce: Hrubá, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is, as the name suggests, marketing on social media and its use for tourism, specifically in the promotion of the destination. The aim is to determine which social media are used the most for marketing purposes and then apply the knowledge to the examples of two national tourism organizations. First, the work deals with the development of the Internet and social media, the creation of a theoretical basis for destination marketing and the introduction of selected NTOs. Subsequently, the social networks of NTO and the marketing activities developed on them are analyzed. The last chapter is devoted to their comparison.
Klíčová slova: social media; destination; national tourist organization; internet; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73970/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: