The Impacts of the U.S.-China Trade War

Název práce: The Impacts of the U.S.- China Trade War
Autor(ka) práce: Liu, Xiaomo
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
As the world's two largest economies, China and the United States maintain strong economic and trade relations in a variety of fields, and the scope of cooperation has continued to grow. Economic interdependence between China and the United States has grown stronger as economic globalization continues to strengthen and China's foreign trade continues to develop. Economic and trade ties between China and the United States have become increasingly strained in recent years, to the point where trade wars have erupted. This phenomenon would undoubtedly have an impact on the normal development of bilateral trade between the United States and China. This thesis primarily identifies the background and process of the U.S.-China trade war, identifies its causes and features, and then comprehensively and concretely analyzes the impact of the US-China trade war on the trade and economy of China and the United States. In this way, the U.S.-China trade imbalance can be viewed more objectively, and it also has practical implications for reducing trade friction between the two countries.
Klíčová slova: USA; China; trade; trade war
Název práce: The Impacts of the U.S.-China Trade War
Autor(ka) práce: Liu, Xiaomo
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Čína a USA, jako dvě největší ekonomiky světa, udržují silné ekonomické a obchodní vztahy v různých oblastech a rozsah jejich spolupráce se rozšiřuje.  Ekonomická závislost mezi Čínou a USA se prohloubila spolu s pokračováním a posilováním ekonomické globalizace  a čínský zahraniční obchod se dále rozvíjí. Napětí v ekonomických a obchodních vazbách mezi Čínou a USA se v posledních letech zvyšovalo, až došlo k otevření obchodních válek.  Tento fenomén bude mít beze sporu dopad na normální rozvoj bilaterálního obchodu mezi USA a Čínou.  Tato práce primárně identifikuje základ a proces obchodních válek mezi Čínou a USA, identifikuje jejich příčiny a rysy, a souhrnně a konkrétně analyzuje dopad těchto válek na obchod a ekonomiku obou zemí a zkoumá také nevyváženost jejich vzájemné obchodní bilance z objektivního hlediska, včetně praktického dopadu na snížení obchodního napětí mezi nimi.
Klíčová slova: USA; Čína; obchod; obchodní válka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: