Česká republika a rozpočet Evropské unie na období 2021-2027

Název práce: Česká republika a rozpočet Evropské unie na období 2021-2027
Autor(ka) práce: Koubová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem nového víceletého finančního rámce Evropské unie pro období 2021-2027 ve vztahu k České republice. V práci je sledován zejména vývoj a změny oproti minulému období. První kapitola je tematicky zaměřená na Evropskou unii, současný rozpočtový rámec a jeho dvě části – příjmy a výdaje. Druhá kapitola se naopak soustředí na Českou republiku a její pozici v rozpočtu Evropské unie.
Klíčová slova: Next Generation EU; Evropská unie; Česká republika; víceletý finanční rámec 2021-2027
Název práce: Czech Republic and the 2021-2027 multiannual financial framework of the European Union
Autor(ka) práce: Koubová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the topical subject of the Multiannual Financial Framework of the European Union for the 2021-2027 period in relation to the Czech Republic. The aim of the thesis is to describe changes and development of the budget compared to the previous period. The first chapter is focused on the European Union, the current financial framework and its two parts – revenue and expenditure. The second chapter is focused on the Czech Republic and its position in the European Union budget.
Klíčová slova: European Union; Czech Republic; 2021-2027 multiannual financial framework; Next Generation EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73858/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: