Dopadů iniciativy One Belt One Road na čínské průmyslovou výrobu

Název práce: The Belt and Road Initiative impact on the Chinese manufacturing
Autor(ka) práce: Jiang, Zhongyuan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis aims to identify the impact of the Belt and Road Initiative on China's manufacturing industry. It researches the impact on manufacturing trade, employment, supply chain, and manufacturing investment. By data analysis and literature review, it shows the Belt and Road initiative make effort on infrastructure construction and it has a conductive impact on the manufacturing trade. While the impact on the employment rate in traditional manufacturing will be negative due to the manufacturing transformation and upgrade. Also, the author uses the PEST model in the SWOT model to identify the China manufacturing future with the help of the initiative. Although the threat is strong, with the policy coordination and financial support proceeded by the initiative, the future of China manufacturing is bright especially Chinese standards and Chinese quality will be on the way to be globally admitted.
Klíčová slova: manufacturing; The Belt and Road ; China; internatinal trade
Název práce: Dopadů iniciativy One Belt One Road na čínské průmyslovou výrobu
Autor(ka) práce: Jiang, Zhongyuan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je uaměřena na identifikaci dopadů iniciativy One Belt One Road na čínské průmyslovou výrobu. Zabývá se výzkumem dopadu na obchod s průmyslovým zbožím, zaměstnanost, hodnotové řetězce a investování. Prostřednictvím analýzy dat a rešerše literatury dochází k závěru, že OBOR má dopad na stavební průmysl and na obchod s průmyslovým zbožím. Zatímco dopad na zaměstnanost v tradiční průmyslové výrobě je negativní v důsledku restrukturalizace. Autor použil analýzu PEST a SWOT pro identifikaci budoucího vývoje průmyslové výroby v Číně. Ačkoliv hrozby jsou značné, s politickou koordinací a finanční podporou iniciativě je budoucnost čínské průmyslové výroby perspektivní, zejména z hlediska zvýšení standardů a kvality zboží, které bude akceptovatelné v celém světě.
Klíčová slova: průmyslová výroba; mezinárodní obchod; Iniciativa One Belt One Road; Čína

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73563/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: