On-line event marketing (případová studie krizového řízení)

Název práce: On-line event marketing (případová studie krizového řízení)
Autor(ka) práce: Sirotina, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá novým trendem ve vývoji marketingu, kterým je on-line event marketing. Cílem první části práce je na základě teorie event marketingu vymezit tento obor v on-line prostředí a vytvořit novou typologii on-line eventů. Kromě toho jsou uvedena specifika související s danou problematikou, konkrétně propagace a interakce na on-line eventech. Na základě definované teoretické koncepce je ve druhé části práce provedena analýza a následné vyhodnocení konkrétního on-line eventu. Dále jsou formulována doporučení ke zlepšení organizace tohoto eventu.
Klíčová slova: event marketing; krizové řízení; on-line event marketing; on-line eventy
Název práce: Online event marketing (crisis management case study)
Autor(ka) práce: Sirotina, Polina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes a new trend in marketing which is online event marketing. The purpose of the first past is to define the new discipline based on theory of event marketing and create a new typology of online events. Moreover, specific areas connected to the chosen problem are mentioned, specifically promotion and interaction of online events. Based on the defined theoretical concept the analysis and subsequent evaluation of a particular event is done.
Klíčová slova: event marketing; crisis management; online event marketing; online events

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 11. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: