Strategy Evaluation of China Southern Airlines

Název práce: Strategy evaluation of China Southern Airlines
Autor(ka) práce: Zhang, Zhiyuan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
China has become the world's second largest civil aviation country currently. However, as the main body of China's civil aviation industry chain, domestic airlines are still far from the goal of reaching the level of world-class airlines due to the influence of various subjective and objective factors. In China, the big three state-owned airlines (Air China, China Southern Airlines, and China Eastern Airlines) are the leading power, along with several local and private airlines constitute the civil aviation industry in China, accounts for more than 2/3 of the aviation transportation market share of China, their operating performance has a crucial impact to the whole aviation industry. This thesis adopts the case analysis method, using one of the big three airlines – China Southern Airlines as the example, using the analysis of strategic elements to find the core competencies and deficiencies of the company and explore the feasible measure to improve its profit quality.
Klíčová slova: aviation industry; internal analysis; market strategy; China southern airline
Název práce: Strategy Evaluation of China Southern Airlines
Autor(ka) práce: Zhang, Zhiyuan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Čína je v současnosti druhou největší zemí provozující civilní letectví na světě, ale domácí letecké společnosti jsou stále daleko od cíle dosáhnout úrovně nejkvalitnějších leteckých společností kvůli různých subjektivních a objektivních faktorů. V Číně jsou hlavními hráči tři velké státní letecké společnosti (Air China, China Southern Airlines a China Eastern Airlines), spolu s několika soukromými leteckými společnostmi, které představují více než 2/3 podílu na letecké dopravě v Číně, a jejich provozní výkon má zásadní dopad na celý letecký průmysl Číny. Tato práce využívá případové analýzy na příkladu jedné ze tří největších leteckých společností - China Southern Airlines. Pomocí strategické analýzy jsou hodnoceny vnější a vnitřní stránky společnosti s cílem navrhnout opatření ke zlepšení situace společnosti na trhu.
Klíčová slova: jižní letecká společnost v Číně; interní analýza; tržní strategie; letecký průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2020
Datum podání práce: 13. 8. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: