Cestovní pojištění po vstupu do EU

Název práce: Cestovní pojištění po vstupu do EU
Autor(ka) práce: Veselá, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědková, Eva
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cestování s sebou přináší různá rizika. K usnadnění překonání problémů, které nás mohou při cestách potkat, slouží cestovní pojištění. Pojištění sice nemůže zabránit vzniku pojistné události, ale v každém případě zmírní její finanční dopady a představuje jakousi jistotu pojištěného, že ocitne-li se v nouzi, bude mu poskytnuta pomoc. Cestovní pojištění je kombinací pojistných produktů různého typu. V této práci jsou popsány jednotlivé produkty cestovního pojištění, dále změny v pojištění léčebných výloh po vstupu ČR do EU a pojistný trh v ČR.
Klíčová slova: zavazadel; storno zájezdu; úrazové; zdravotní; Cestovní pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2006
Datum podání práce: 8. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: