Společná zemědělská politika EU a její dopady na české zemědělství

Název práce: Společná zemědělská politika EU a její dopady na české zemědělství
Autor(ka) práce: Almer, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje dopadům Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na české zemědělství. Teoretická část práce se zabývá nejprve vývojem, historií, reformami a působením SZP od svých počátků až do současnosti. Součástí práce je pak vývoj českého zemědělství po roce 1989. Analytická část práce pak rozebírá zemědělské odvětví v České republice v souvislosti s aplikací SZP. Tato práce zkoumá hospodářské důsledky SZP na zemědělství ČR a představuje specifika a charakteristiky českého zemědělství. Závěrem se zaměřuje na dopady SZP na českou produkci a vybraná odvětví – pěstování přadného lnu a výrobu mléka.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika; SZP; dopady SZP; české zemědělství; dotace
Název práce: The Common Agricultural Policy of the EU and its impacts on Czech agriculture
Autor(ka) práce: Almer, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis dedicates to the impacts of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union on Czech agriculture. Firstly, the theoretical part of the thesis concentrates on the evolution, history, reforms, and activity of the CAP from its beginnings to these days. Secondly, the part focuses on the evolution of Czech agriculture since 1989. The analytical part examines the agricultural sector in the Czech Republic in connection with the application of the CAP. This thesis scrutinizes CAP’s economic impacts on Czech agriculture and presents agriculture features and characteristics in the Czech Republic. In the end, the thesis focuses on the CAP’s impacts on the Czech production and chosen branches – growing of fibre flax and milk production.
Klíčová slova: Common Agricultural Policy; CAP; Czech agriculture; impacts of the CAP; subsidies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2019
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: