Čínská iniciativa OBOR a region Blízkého východu

Název práce: Čínska iniciatíva OBOR a región Blízkeho východu
Autor(ka) práce: Kožíšková, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá čínskymi geopolitickými záujmami v regióne Blízkeho východu v súvislosti s jej iniciatívou OBOR. Obsahuje stručnúú charakterizáciu geopolitických faktorov a záujmov Číny, vývoj jej zahraničnej politiky a rozoberá jednotlivé dimenzie vzťahov Číny a regiónu Blízkeho východu. Práca sa venuje úlohe iniciatívy OBOR v geopolitických a zahraničnopolitických záujmoch Číny na Blízkom východe.
Klíčová slova: Čína; BRI; Blízky východ; OBOR; hodvábna cesta
Název práce: Chinese Belt and Road Initiative and the Middle East
Autor(ka) práce: Kožíšková, Mária
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis deals with Chinese geopolitical interests in the Middle East regarding her Belt and Road Initiative. The theoretical part contains brief chracterization of China's geopolitical factors and interests, development od her foreign policy and it also analzyes specific dimensions of China - Middle East relations. The practical part od the thesis deals with role of Belt and Road Initiative in the scheme of Chinese geopolitical interests in the region.
Klíčová slova: BRI; OBOR; belt and road initiative; one belt one road; China; Middle East
Název práce: Čínská iniciativa OBOR a region Blízkého východu
Autor(ka) práce: Kožíšková, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá čínskými geopolitickými zájmy v regionu Blízkého východu v souvislosti s její iniciativou OBOR. Obsahuje stručnou charakterizaci geopolitických faktorů a záujmů Číny, vývoj její zahraniční politiky a rozebírá jednotlivé dimenze vztahů Číny a regionu Blízkého východu. Práca se věnuje úloze iniciativy OBOR v geopolitických a zahraničně-politických zájmech Číny na Blízkém východě.
Klíčová slova: Čína; Blízký východ; hedvábná stezka; BRI; OBOR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: