Vnitrostátní nákladní železniční doprava na Ukrajině

Název práce: Vnitrostátní nákladní železniční doprava na Ukrajině
Autor(ka) práce: Vasylenko, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kysil, Maxim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá překážky rozvoje nákladní železniční dopravy na Ukrajině. Cílem a hlavním výstupem práce je analýza současného stavu nákladní železniční dopravy na Ukrajině ve smyslu její konkurenceschopnosti na dopravním trhu. Úvodní část bakalářské práce je věnována základním pojmům, které se vztahují ke zvolenému tématu. V praktické části jsou definovány aktuální problémy a bariéry, které brání rozvoji nákladní železniční dopravy na Ukrajině. Dále jsou navrženy cesty k jejich řešení na základě zkušeností evropských zemí. Práce je zaměřena především na společnost Ukrzaliznytsia, která je národním dopravcem jak v nákladní, tak i v osobní železniční dopravě na Ukrajině.
Klíčová slova: klasifikace nákladních vozů; Nákladní železniční doprava; tržní segmentace; nákladní vlaky; Ukrzaliznytsia
Název práce: Domestic freight rail transport in Ukraine
Autor(ka) práce: Vasylenko, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kysil, Maxim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work examines the obstacles to the development of rail freight in Ukraine. The main output is an analysis of the current state of rail freight transport in Ukraine in terms of its competitiveness in the transport market. The introductory part of the Bachelor thesis defines the basic terms that will apply. The practical part describes the current problems and barriers that hinder the development of rail freight in Ukraine. Furthermore, methods to solve them are proposed based on the experience of European countries. The work is focused mainly on the company Ukrzaliznytsia, which is the national carrier of cargo and passengers in Ukraine.
Klíčová slova: Rail freight transport; Ukrzaliznytsia; market segmentation; freight trains; truck classification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2021
Datum podání práce: 3. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: