Analýza dopravní sítě města Karlovy Vary

Název práce: Analýza dopravní sítě města Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Slavík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Hicl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat současný stav dopravní sítě města Karlovy Vary a poskytnout doporučení, které z analýzy vycházejí. Teoretická část se věnuje základním pojmům, charakteristice dopravních oborů, osobní dopravě ve městě s důrazem na městskou hromadnou dopravu a nakonec také příměstské hromadné dopravě. Po krátké charakteristice města Karlovy Vary se práce přesune k praktické části, která rozebírá městskou hromadnou dopravu v Karlových Varech od počátků až do současnosti, příměstskou hromadnou dopravu a její provozovatele a nakonec také prognózuje rozvoj veřejné dopravy v Karlových Varech.
Klíčová slova: Karlovy Vary; městská hromadná doprava; příměstská hromadná doprava; autobusová doprava; železniční doprava
Název práce: Analysis of the transport network in Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Slavík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Hicl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse transport network in Karlovy Vary and provide recommendations based on the analysis. The theoretical part describes the basic terms, characterizes different types of transportation, passenger transport in the city, public transport and suburban public transport. After the short description of Karlovy Vary this thesis moves to the practical part. The beginning of this part contains the history of public transport in Karlovy Vary. Then the public transport and suburban public transport and its operators are presented. In the end the prognosis of public transport in Karlovy Vary is also described.
Klíčová slova: bus transport; rail transport; Karlovy Vary; public transport; suburban public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2020
Datum podání práce: 3. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: