Regression analysis of the relationship between economic growth and foreign aid in Africa

Název práce: Regression analysis of the relationship between economic growth and foreign aid in Africa
Autor(ka) práce: Ngango, Jean Gabin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Helman, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the impact of foreign aid on growth in Africa. It focuses on whether foreign aid has an effect on capital accumulation and GDP growth. The dataset spans five years, from 2014 to 2018 for 44 countries. According to the regression results, foreign aid has non-linear relationship with economic growth. Foreign aid has a significant impact on investment and economic growth with diminishing returns. Foreign aid has no significance impact on saving as it fails to impact incentives to when choosing between present and future consumption.
Klíčová slova: Economic growth; null hypothesis; Foreign aid; alternative hypothesis; Ordinary least squares
Název práce: Regression analysis of the relationship between economic growth and foreign aid in Africa
Autor(ka) práce: Ngango, Jean Gabin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Helman, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the impact of foreign aid on growth in Africa. It focuses on whether foreign aid has an effect on capital accumulation and GDP growth. The dataset spans five years, from 2014 to 2018 for 44 countries. According to the regression results, foreign aid has non-linear relationship with economic growth. Foreign aid has a significant impact on investment and economic growth with diminishing returns. Foreign aid has no significance impact on saving as it fails to impact incentives to when choosing between present and future consumption.
Klíčová slova: Foreign aid; Economic growth, ; null hypothesis; alternative hypothesis; Ordinary least squares

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Quantitative Economic Analysis
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2020
Datum podání práce: 3. 5. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74720/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: