Fundamentální analýza akcie Apple

Název práce: Fundamentální analýza akcie Apple
Autor(ka) práce: Dziuubanava, Volha
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Bouček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií společnosti Apple Inc. Ve své první kapitole shrnuje teoretické poznatky v oblasti globální, odvětvové a firemní fundamentální analýzy. Dále jsou jednotlivé fáze fundamentální analýzy, prakticky aplikované na akciový titul této společnosti. Globální fundamentální analýza si bere za cíl zkoumání vlivu vybraných makroekonomických veličin na akciový titul Apple Inc. Analýza odvětví se zabývá charakteristikou příslušného technologického sektoru. V poslední kapitole je také vypracován výpočet správné ceny akcie, z konkrétních dat, a je porovnána s aktuální cenou na trhu. Na závěr je formulováno investiční doporučení pro investory.
Klíčová slova: fundamentální analýza; vnitřní hodnota; Apple Inc.
Název práce: Fundamental analysis of Apple Inc. stock
Autor(ka) práce: Dziuubanava, Volha
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Bouček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the fundamental analysis of Apple Inc. stock. In the first chapter, it is summarized the theoretical knowledge in the field of global, industry and company fundamental analysis. Furthermore, the each phase of the fundamental analysis is practically applied to the stock of Apple Inc. Global Fundamental Analysis examines the impact of selected macroeconomic indicators on the Apple Inc. stock. The industry analysis concerns with the characteristics of the technology sector. In the last chapter, the so-called correct stock price is calculated on the company data and compared with the actual market price. Finally, an investment recommendation is formulated.
Klíčová slova: fundamental analysis; intrinsic value; Apple Inc.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2020
Datum podání práce: 3. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: