Vyhodnocení Globální finanční krize v USA a Německu v letech 2007-2009 z hlediska vybraných makroekonomických agregátů

Název práce: Vyhodnocení Globální finanční krize v USA a Německu v letech 2007-2009 z hlediska vybraných makroekonomických agregátů
Autor(ka) práce: Žalud, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje problému Globální finanční krize v USA a Německu v letech 2007-2009. Cílem práce je za využití analýzy vybraných makroekonomických agregátů, konkrétně HDP, míry nezaměstnanosti, míry inflace a obchodní bilance, posoudit, která ze zemí si s krizí poradila lépe. Práce je teoreticko-analytického charakteru.
Klíčová slova: Německo; USA; teorie krizí; teorie hospodářských cyklů; Makroekonomické agregáty; HDP; míra nezaměstnanosti; Globální finanční krize; míra inflace; obchodní bilance
Název práce: Evaluation of the Global financial crisis in the USA and Germany in 2007-2009 in the terms of selected macroeconomic aggregates
Autor(ka) práce: Žalud, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the problem of the global financial crisis in the USA and Germany in the years 2007-2009. The aim of the work is to use analyzes of selected macroeconomic aggregates, specific GDP, unemployment rate, inflation rate and trade balance, to assess which country to cope better with the crisis. The work is of a theoretical-analytical nature.
Klíčová slova: Global financial crisis; Germany; USA; crisis theory; trade balance; inflation rate; business cycle theory; Macroeconomic aggregates; GDP; unemployment rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2021
Datum podání práce: 4. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76627/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: