Elektrizace veřejné autobusové dopravy v Praze

Název práce: Elektrizace veřejné autobusové dopravy v Praze
Autor(ka) práce: Volochai, Yehor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Balíček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrizace veřejné autobusové dopravy v Praze. Cílem práce je porovnat bateriové elektrobusy, trolejbusy a parciální trolejbusy, jako možnou náhradu stávajících konvenčních autobusů. Teoretická část práce obsahuje analýzu městské autobusové dopravy v Praze, důvody pro elektrizaci veřejné autobusové dopravy a překážky s tím spojené. V praktické části je provedeno porovnání vybraných elektrických autobusů. Závěrečná část obsahuje výsledky srovnání a doporučení, která mohou být použita při zavádění elektrických autobusů v rámci městské hromadné dopravy v Praze.
Klíčová slova: Elektrické autobusy; udržitelná doprava; autobusová doprava; MHD Praha
Název práce: Electrification of public bus transport in Prague
Autor(ka) práce: Volochai, Yehor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Balíček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of electrification of public bus transport in Prague. The aim of this thesis is to compare battery electric buses, trolleybuses and partial trolleybuses, as a possible replacement of existing conventional buses. The theoretical part of the thesis contains an analysis of public bus transport in Prague, the reasons for the electrification of bus transport and the obstacles associated with it. The practical part is focused on the comparison of the selected electric buses. The final part contains the results of comparison and recommendations that can be used for adopting electric buses in Prague.
Klíčová slova: Public transport bus service; Prague; electric buses; sustainable transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 7. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: