Dopad COVIDU-19 na trh práce v zemích V4 a Velké Británie v roce 2020

Název práce: Dopad COVIDU-19 na trh práce v zemích V4 a Velké Británie v roce 2020
Autor(ka) práce: Hlaváč, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce nastínila doposud neprozkoumané porovnání dopadu pandemie COVID-19 na trh práce v zemích Visegrádské čtyřky a Velké Británie za první tři čtvrtletí roku 2020. Praktická část poskytuje ucelený pohled na vývoj pandemie, přehled kompenzačních programů zavedených na zmírnění dopadu pandemie především na trh práce, HDP a veřejný dluh zkoumaných zemí. Dopad COVIDU-19 na trh práce se začal naplno projevovat od 2. čtvrtletí 2020. Nejvyšší čtvrtletní nárůst míry nezaměstnanosti o 24,6 % za 2. čtvrtletí 2020 zaznamenalo Maďarsko. Ve 3. čtvrtletí 2020 to byla Velká Británie se čtvrtletním růstem o 27,7 %.
Klíčová slova: nezaměstnanost; trh práce; zaměstnanost; pandemie; COVID-19
Název práce: Impact of COVID-19 pandemic on the labor market in the V4 countries and the United Kingdom in 2020
Autor(ka) práce: Hlaváč, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis outlines the comparison of the impact of the COVID-19 pandemic on unemployment in the first three quarters of the 2020 in Visegrad Group countries and in the United Kingdom, which has not been examined so far. The practical part provides a comprehensive view of the pandemic development, an overview of compensation programs introduced to ease the impact of the pandemic, especially on the labor market, GDP and public debt of chosen countries. The impact of COVID-19 on the labor market has begun to manifest itself during the second quarter of the 2020. The most in Hungary, where the unemployment rate rose quarterly by 24,6 %. In the third quarter of the 2020, the highest increase of 27,7 % occurred in the United Kingdom.
Klíčová slova: Unemployment; Labor market; Employment; Pandemic; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75284/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: