Analýza dostupnosti informací sportovních klubů v České republice

Název práce: Analýza dostupnosti informací sportovních klubů v České republice
Autor(ka) práce: Bouda, Cyril
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Se stoupajícím objemem informací, které současná společnost vyprodukuje, roste i důležitost ukládání informací, jejich organizace a následná dostupnost. A přesně tomuto tématu se bakalářská práce věnuje. Cílem této práce je popsat a zanalyzovat problematiku organizace a dostupnosti informací s důrazem na prostředí sportovních klubů v České republice a jejich webová sídla. Jelikož je samotná analýza provedena v kontextu sportovních klubů, věnuje se první část sportovnímu prostředí v České republice a dále charakterizuje sportovní klub. Následně práce hovoří o informační architektuře, organizaci informací v prostředí webových sídel a použitelnosti webových sídel. V praktické části je provedena analýza a zhodnocení webových sídel vybraných sportovních klubů v České republice s důrazem na organizaci a dostupnost informací.
Klíčová slova: sportovní klub; informační architektura; organizace informací; použitelnost; webové sídlo
Název práce: Analysis of information availability of sport clubs in Czech Republic
Autor(ka) práce: Bouda, Cyril
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With increasing amount of information in today´s world we can observe the growth of importance of storing and organising information. This bachelor thesis focuses mainly on organising information and their availability. Main goal of this thesis is to describe and analyze problems with organising information and information availability in the environment of sport clubs in the Czech Republic. It describes the sport environment and sport club characteristics. This thesis also describes information architecture, organising information and web usability. Practical part contains the analysis and evaluation of selected web of sport clubs in the Czech Republic.
Klíčová slova: sport club; information architecture; organizing information; usability; web

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: