Analýza logistických procesů u distribučního centra Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

Název práce: Analýza logistických procesů u distribučního centra Jednota, spotřební družstvo České Budějovice
Autor(ka) práce: Novák, Ladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Glaser, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je analýza logistických procesů u distribučního centra Jednota, spotřební družstvo České Budějovice. Jejími cíli je přiblížení logistických procesů používaných v distribučním centru pro širší veřejnost a také analýza logistických procesů. První část práce se zaměřuje na teorii. Je věnována logistickým systémům a technologiím a dopravní a zasílatelské logistice. Úvod praktické části představuje samotné distribuční centrum, jeho chod a sortiment. Následuje rozdělení centra na jednotlivé části na základě používání WMS OSIRISu. Tyto části jsou podrobně popsány a analyzovány. Na konci každé části se nachází její shrnutí. Poslední kapitoly pak tvoří rozšiřování WMS OSIRIS a dostavba Cross-Dockingového centra. Závěr práce obsahuje shrnutí největších hrozeb a problémů a návrhy na jejich řešení.
Klíčová slova: logistické procesy; distribuční centrum; Cross-Docking; warehouse management system ; logistika; analýza
Název práce: Analysis of logistics processes in the distribution center Jednota, consumer cooperative České Budějovice
Autor(ka) práce: Novák, Ladislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Glaser, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this work is the analysis of logistics processes in the distribution center Jednota, consumer cooperative České Budějovice. Its goals are to present the logistics processes used in the distribution center for the general public and the analysis of logistics processes. The first part of the thesis focuses on theory. It is dedicated to logistics systems and technological and transport and forwarding logistics. The introduction of the practical part presents the distribution center itself, its operation and assortment. Next is a division of the center into individual parts based on the use of WMS OSIRIS. These sections are described and analyzed in detail. At the end of each part is its summary. The last chapters are the expansion of WMS OSIRIS and the completion of the Cross-Docking Center. The conclusion of the thesis contains a summary of the biggest threats and problems and suggestions for their solution.
Klíčová slova: logistics; logistics processes; analysis; distribution center; Cross-Docking; warehouse management system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: