Aplikace pro wearables Fitbit k vyhledávání spojů

Název práce: Aplikace pro wearables Fitbit k vyhledávání spojů
Autor(ka) práce: Maršík, Tadeáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Musil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá chytrými nositelnými zařízeními, určených především pro sportovní aktivity, jako jsou například chytré hodinky. Hlavním cílem této práce je vývoj aplikace na zařízení Fitbit Sense, která pojme cestu na zastávku MHD jako sportovní aktivitu a spojí ji s rychlým vyhledáním spojení. Předmětem teoretické části práce jsou obecné informace o chytrých nositelných zařízeních, jako je například přítomnost a funkce jednotlivých senzorů. Dále jsou popsány různé pojmy a technologie, které jsou potřebné k vývoji takové aplikace nebo s vývojem souvisí. Teoretická část také obsahuje informace a vysvětlení pojmů, specifických pro chytrá nositelná zařízení Fitbit. Praktická část této bakalářské práce se zabývá srovnávací analýzou současného trhu s podobnými aplikacemi, návrhem řešení designu a architektury aplikace a jejím samotným vývojem. Závěrem praktické části je uživatelské zhodnocení aplikace a návrhy ke zlepšení. Součástí je také komentovaná rešerše vybraných zdrojů.
Klíčová slova: aplikace; Fitbit; JavaScript; wearables
Název práce: Transport connection search application for Fitbit wearables
Autor(ka) práce: Maršík, Tadeáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Musil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on wearable devices, especially those focused for sports activities, such as smart watches. The main goal of this thesis is the development of an application on the Fitbit Sense devices, which will take travelling to a public transport stop as a sport activity and combine it with a quick connection search. The aim of the theoretical part of the work is to provide general information about wearable devices, such as the presence and function of individual sensors. The following describes various concepts and technologies that are important for the development of such application or related to development. The theoretical part also contains information and explanations of terms specific to Fitbit wearables. The practical part of this bachelor's thesis deals with a comparative analysis of the current market of similar applications, the draft of design and application architecture and the development itself. The end of the practical part contains user reviews after testing them on application and their suggestions for improvement. It also includes an annotated search of selected sources.
Klíčová slova: Fitbit; JavaScript; wearables; application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: