Podnikatelský záměr: Právní služby poskytované formou elektronického obchodu

Název práce: Podnikatelský záměr: Právní služby poskytované formou elektronického obchodu
Autor(ka) práce: Vašíček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Sigmund, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se nejprve zabývá fenoménem internetu, jeho povahou, vývojem, jednotlivými službami i rozšířením mezi obyvatele. Společně s deskripcí elektronického obchodu a základních principů provozování advokacie v ČR, pak tvoří analyticko-teoretickou základnu pro ukotvení zamýšleného podniku. Na tomto základě je pak rozpracován konkrétní podnikatelský záměr poskytování právních služeb prostřednictvím internetu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2006
Datum podání práce: 9. 9. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: