Hodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u vybraných mobilních bankovních aplikací v ČR

Název práce: Hodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u vybraných mobilních bankovních aplikací v ČR
Autor(ka) práce: Janů, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením uživatelské zkušenosti u vybraných mobilních bankovních aplikací. Cílem práce je ohodnotit vybrané aplikace z pohledu uživatelské zkušenosti. V teoretické části práce jsou představeny obory Customer Experience a User Experience. Pozornost je zaměřena také na UX design a principy tvorby UX designu. Představeny a popsány jsou zde rovněž metody měření CX a UX. Praktická část představuje hodnocené mobilní bankovní aplikace a následně jsou pomocí vybraných metod aplikace ohodnoceny.
Klíčová slova: Mobilní bankovnictví; Uživatelská zkušenost; Zákaznická zkušenost; Mobilní aplikace
Název práce: Evaluation of User Experience (UX) in selected mobile applications in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Janů, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor´s thesis deals with the evaluation of User Experience in selected mobile banking applications. The aim of the work is to evaluate selected applications from the point of view of user experience. The theoretical part of the thesis presents the fields of Customer Experience and User Experience. Attention is also focused on UX design and the principles of creating UX design. Measurement methods for CX and UX are also presented and described. The practical part presents evaluated mobile banking application and their evaluation by using selected methods.
Klíčová slova: Customer Experience; Mobile banking; Mobile application; User Experience

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75626/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: