Analýza a porovnání výuky počítačových sítí

Název práce: Analýza a porovnání výuky počítačových sítí
Autor(ka) práce: Jedlička, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Zálešák, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním výuky počítačových sítí na středních školách v České republice. Cílem této práce je porovnání vybraných středních škol, na kterých výuka počítačových sítí probíhá. Pro dosažení cíle byla zvolena metodika dotazníkového šetření, do kterého bylo také zakomponováno několik znalostních otázek právě z oblasti počítačových sítí. Pro porovnání byly vybrány dvě střední průmyslové školy, kdy se jedna nachází geologicky v srdci Prahy a druhá na severu Čech, v Trutnově. Na základě dotazování a analýzy byla vytvořena sada doporučení pro obě školy.
Klíčová slova: počítačové systémy a sítě; výuka; počítačové sítě
Název práce: Analysis and comparison of teaching computer networks
Autor(ka) práce: Jedlička, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Zálešák, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis and comparison of teaching computer networks at secondary schools in the Czech Republic. The aim of this work is to compare selected secondary schools where computer networks are taught. To achieve this goal, the methodology of questionnaire was chosen. In this questionnaire there were also a few knowledge tasks from the area of computer networks. For the comparison two secondary schools were chosen, one is located geologically in the heart of Prague and the other in the north of Bohemia, in Trutnov. Based on questions and analysis, a set of recommendations was created for both schools.
Klíčová slova: computer networks; computer systems and networks; teaching

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 23. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75275/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: