Analýza vnitropodnikových logistických procesů

Název práce: Analýza vnitropodnikových logistických procesů
Autor(ka) práce: Petroušek, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Kvapil, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu vnitropodnikových logistických procesů ve výrobní společnosti blízko mého bydliště v Severních Čechách. Cílem této práce je pomoci střednímu a vrcholovému managementu v řízení logistických vnitropodnikových procesů, tyto procesy zanalyzovat a navrhnout optimalizační řešení vedoucí k finančním i pracovním úsporám. V teoretické části je definována logistika obecně, vnitropodnikový logistický řetězec a jeho části (nákup, zásobování, skladování), dále logistické technologie a oblíbené optimalizační metody vedoucí ke zvýšení efektivity procesů. V praktické části je představena společnost a rozebrány jednotlivé části celé výrobní cesty společnosti. Na základě této analýzy bylo zjištěno a popsáno úzké místo a navrhnuto optimalizační řešení.
Klíčová slova: optimalizační řešení; vnitropodniková logistika; logistika; logistické procesy
Název práce: Analysis of in-house logistics processes
Autor(ka) práce: Petroušek, Robert
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Kvapil, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis is focused on the analysis of in-house logistics processes in a company near my residence in northern Bohemia. The aim of this work is to help middle and top management in the administration of internal logistics processes, analyze them and propose optimization solutions leading to financial and labor savings. The theoretical part defines logistics in general, as well as the internal logistics chain and its parts (purchasing, supply, warehousing), logistics technologies, and popular optimization methods leading to increased process efficiency. In the practical part, the company is introduced, and the individual parts of the entire production line of the company are analyzed. Based on this analysis, a bottleneck was identified and described, and an optimization solution was proposed.
Klíčová slova: in-house logistics; logistics processes; logistics; optimization solutions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: