Dopravní systém Kyrgyzstánu

Název práce: Dopravní systém Kyrgyzstánu
Autor(ka) práce: Ergasheva, Fatima
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat dopravní systém Kyrgyzstánu. V první části práce je představena Kyrgyzská republika, jsou popsány její geografické charakteristiky, včetně územně-správního členění, je přiblížena i demografie, která obsahuje migraci a mezinárodní pozici. Taktéž je charakterizována současná socioekonomická situace státu. Ve druhé části práce jsou posuzovány různé dopravní obory, jejichž vliv v Kyrgyzstánu je rozhodující, a to jak v nákladní dopravě, tak v osobní dopravě. Dále je pro každý dopravní obor provedena SWOT analýza, na jejímž základě byla poskytnuta doporučení ke zlepšení stavu dopravního systému země. V závěrečné části práce jsou také zmíněny klíčové informace o současném stavu dopravního systému Kyrgyzské republiky.
Klíčová slova: dopravní systém; nákladní doprava; Kyrgyzská republika; SWOT analýza
Název práce: Transport system of the Kyrgyz Republic
Autor(ka) práce: Ergasheva, Fatima
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the transport system of Kyrgyzstan. In the first part of the work, the Kyrgyz Republic is presented by its geographical characteristics including territorial-administrative division and by the demography, which includes migration and international position. The socio - economic situation of the country at present is also characterized. In the second part of the work were considered various types of transport, whose influence in Kyrgyzstan was determinant, both in cargo transportation and in passenger traffic. Furthermore, a SWOT analysis was carried out for each type of transport, on the basis of which were made recommendations to improve the state of the country's transport system. The final part of the thesis mentions key information about the current state of the transport system of the Kyrgyz Republic.
Klíčová slova: transport system; cargo transportation; Kyrgyz Republic; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: