Burnout Syndrome and its prevention among managers of LLC Dentsply Sirona Russia & CIS

Název práce: Burnout Syndrome and its prevention among managers of LLC Dentsply Sirona Russia & CIS
Autor(ka) práce: Levina, Alexandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s thesis focuses on the burnout syndrome among senior managers of an international company. This work aims to evaluate the emotional state of the respondents and understand inner motives as well as common coping strategies of the employees, participating in the study. The study considers the impact of COVID-19 pandemic on the respondents of the research. The work results in a recommendation based on the analyses of literature review, conducted research, and the comparison of the theory and practice.
Klíčová slova: Burnout syndrome; Stress; Chronic stress; Stress management; COVID–19; Maslach Burnout Inventory; Perceived Stress Scale
Název práce: Burnout Syndrome and its prevention among managers of LLC Dentsply Sirona Russia & CIS
Autor(ka) práce: Levina, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s thesis focuses on the burnout syndrome among senior managers of an international company. This work aims to evaluate the emotional state of the respondents and understand inner motives as well as common coping strategies of the employees, participating in the study. The study considers the impact of COVID-19 pandemic on the respondents of the research. The work results in a recommendation based on the analyses of literature review, conducted research, and the comparison of the theory and practice.
Klíčová slova: Burnout syndrome; Stress; Chronic stress; Stress management; COVID–19; Maslach Burnout Inventory; Perceived Stress Scale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 17. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: