Analýza reorganizací v ČR v letech 2008-2020

Název práce: Analýza reorganizací v ČR v letech 2008-2020
Autor(ka) práce: Valenta, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje údaje o reorganizacích v České republice od účinnosti Insolvenčního zákona v roce 2008 až do roku 2020. Analýza časových řad nevyvrátila stacionaritu průměrné délky trvání reorganizací, počtu návrhů na povolení reorganizace, ani počtu povolených reorganizací. Je však možné pozorovat vliv ekonomické situaci v zemi a platnosti Revizní novely. Ze 188 ukončených reorganizací bylo 45,2 % úspěšných, přičemž míra úspěšnosti se v čase nemění. Testy nezávislých výběrů jsou porovnány úspěšné a neúspěšné reorganizace. Úspěšné trvají déle, bývá u nich rychleji povolena reorganizace a rozhodnuto o úpadku. Méně úspěšná jsou řízení, do kterých vstoupilo státní zastupitelství. Vliv moratoria, navrhovatele insolvenčního řízení, změny insolvenčního správce, ani odvětví dlužníka, se neprokázal. Insolvenční soud ani insolvenční správce nemají významný vliv na výsledek, drobné rozdíly lze pozorovat v rychlosti rozhodování soudu u usnesení o úpadku a schválení reorganizačního plánu.
Klíčová slova: Sanace; Insolvenční řízení; Moratorium; Reorganizace; Úpadek
Název práce: Analysis of the Reorganizations in the Czech Republic from 2008 to 2020
Autor(ka) práce: Valenta, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses data of reorganizations in the Czech republic from 2008, when Insolvency Law took effect, to 2020. The analysis of time series does not refute stacionarity of average length of reorganizations, number of proposals, nor number of approved reorganizations. The effect of Audit amendment novelties in 2014, gross domestic product that year, and gross domestic product year prior to the reorganization approval, significantly predicts the number of reorganizations. Out of 1858 finished proceedings were 45,2 % successful, with the success rate not changing over time. The independent sample tests compare successful and unsuccessful proceedings: The successful ones take longer but have earlier approval and declaration of bankruptcy. Proceedings to which the prosecutor’s office entered were less successful. The influence of moratorium, subject of insolvency proposal, changing of administrator, or industry, is not significant.
Klíčová slova: Bankruptcy; Reorganization; Insolvency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: