Implementace CSR v příspěvkové organizaci Národní divadlo

Název práce: Implementace CSR v příspěvkové organizaci Národní divadlo
Autor(ka) práce: Hertlová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě analýzy dostupných informací poskytnutých organizací a z výzkumného šetření realizovaného autorkou práce zjistit stav implementace konceptu CSR do činnosti Národního divadla a navrhnout další postup implementace v souladu s normou ISO26000 s přihlédnutím ke specifikům kulturní instituce. Výstupy bakalářské práce budou využitelné pro samotnou instituci, mohou být využity i v obdobných kulturních institucích v České republice.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost; Kulturní organizace; Norma ISO 26 000; Národní divadlo
Název práce: Implementation of CSR in the state-funded institution National Theatre in Prague
Autor(ka) práce: Hertlová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on determination of the status of corporate social responisibility in the activities of the National Theatre in Prague and to the puropse of its further implementation in accordance with the ISO 26 000, taking into account the specifics of the cultural institution. The outputs of the bachelor's thesis will be useful for the institution itself or it can be used in similar cultural institutions in the Czech republic.
Klíčová slova: Corporate social responsibility; Cultural organisation; the National Theatre; ISO 26 000 standard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 28. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: