Employee development for the future of work

Název práce: Employee development for the future of work
Autor(ka) práce: Bartolomei, Ross
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this research paper is to help identify what employers/organizations can do to better employees for the future of work. I will talk about Competence Management, and the relation to employee motivation to get a successful final product. There will be different tools and assessments that employers and managers can use to help employees grow and be more prepared for their future endeavors.
Klíčová slova: Development; Competency Management; Motivation
Název práce: Employee development for the future of work
Autor(ka) práce: Bartolomei, Ross
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this research paper is to help identify what employers/organizations can do to better employees for the future of work. I will talk about Competence Management, and the relation to employee motivation to get a successful final product. There will be different tools and assessments that employers and managers can use to help employees grow and be more prepared for their future endeavors.
Klíčová slova: Competency Manager; Motivation; Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: