Management of teleworkers in the organization

Název práce: Management of teleworkers in the organization
Autor(ka) práce: Maalej, Jawhar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research paper aims to help identify how teleworkers can be managed in organizations. Furthermore, the study involves identifying the different strategies and tools that businesses could use to ensure the best management for their telework teams. Also, it includes how to ensure efficient communication within the telework teams and the roles of team leaders and managers to guarantee the success of the telework teams' management.
Klíčová slova: Management; Teleworkers; HRM; Telework
Název práce: Management of teleworkers in the organization
Autor(ka) práce: Maalej, Jawhar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research paper aims to help identify how teleworkers can be managed in organizations. Furthermore, the study involves identifying the different strategies and tools that businesses could use to ensure the best management for their telework teams. Also, it includes how to ensure efficient communication within the telework teams and the roles of team leaders and managers to guarantee the success of the telework teams' management.
Klíčová slova: Telework; Management; Teleworkers; HRM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: