Succession Planning and Talent Development in Family Business

Název práce: Succession Plan in a Family Business
Autor(ka) práce: Loetscher, Mel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to analyze family businesses and their approach to succession. Which factors contribute to a family business surviving it beyond the third generation. The theoretical chapters focus on the family business and exploring concepts related to succession planning. The knowledge gained was then absorbed and used for the practical chapters. To reach a conclusion, a quantitative and a qualitative method were used in the form of surveys and interviews. The surveys allowed participation from both family businesses and non-family businesses to understand differences related succession and talent development. Interviews with successors of family businesses were conducted then analyzed. Ultimately, conclusions were reached on what differentiates family entities from non-family entities and what contributes to successful succession planning. Books, journals, scientific articles, reports, and the internet were used to conduct research.
Klíčová slova: Succession planning; Family-business; talent-development; leadership
Název práce: Succession Planning and Talent Development in Family Business
Autor(ka) práce: Loetscher, Mel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to analyze family businesses and their approach to succession. Which factors contribute to a family business surviving it beyond the third generation. The theoretical chapters focus on the family business and exploring concepts related to succession planning. The knowledge gained was then absorbed and used for the practical chapters. To reach a conclusion, a quantitative and a qualitative method were used in the form of surveys and interviews. The surveys allowed participation from both family businesses and non-family businesses to understand differences related succession and talent development. Interviews with successors of family businesses were conducted then analyzed. Ultimately, conclusions were reached on what differentiates family entities from non-family entities and what contributes to successful succession planning. Books, journals, scientific articles, reports, and the internet were used to conduct research.
Klíčová slova: Succession Planning; Family-business; Talent Development ; Leadership

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75317/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: