Dopravní systém města Almaty

Název práce: Dopravní systém města Almaty
Autor(ka) práce: Zhukova, Diana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku systému osobní dopravy ve městě Almaty. Cílem bakalářské práce je popis a zjištění problémů současného stavu osobní dopravy ve městě Almaty a návrh na jejich možné řešení. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů spojených s dopravou a přepravou ve městě, také budou popsány druhy osobní dopravy. Praktická část bude věnovaná popisu města Almaty, současnému stavu osobní dopravy ve městě, budou definovány existující problémy a očekávaný vývoj dopravního systému v budoucnu. Na konci praktické části bude poskytnut návrh na zlepšení osobní dopravy města.
Klíčová slova: Almaty; osobní doprava; MHD; letecká doprava; železniční doprava; silniční doprava
Název práce: The transport system of Almaty
Autor(ka) práce: Zhukova, Diana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the issue of the passenger transport system in Almaty. The aim of the bachelor's thesis is to describe and determine the problems of the current state of passenger transport in the city of Almaty and a proposal for its possible solution. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on explaining the basic terms and definitions, the types of passenger transport will also be described. The practical part will be devoted to the description of the city of Almaty, the current state of passenger transport in the city, the existing problems, and the expected development of the transport system in the future will be defined. A proposal to improve the passenger transport in the city will be provided at the end of the practical part.
Klíčová slova: passenger transport; public transport; air transport; rail transport; road transport; Almaty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: