The State of Succession Planning: Learnings from a Global Health Crisis

Název práce: The State of Succession Planning: Learnings from a Global Health Crisis
Autor(ka) práce: Peltomaa, Aino-Maaria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Trécant, Gaël
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this study was to investigate the views of HR leaders on the current state of succession planning and to understand the impact of the ongoing COVID-19 pandemic on succession planning. The study was guided by five research questions focusing on succession planning best practices, the opinions, and aspirations of HR leaders as well as the impact of the pandemic and challenges related to succession planning. Six HR leaders were interviewed, and qualitative methods were used to analyze the interview transcripts. Various findings emerge from this study. Although succession planning is implemented in different ways and the pandemic has impacted organizations to varying degrees, the status of succession planning seems to generally be inadequate. Consequently, this study encourages organizations to prioritize succession planning efforts and to increase awareness of its strategic importance.
Klíčová slova: Succession Planning; Succession Management; Leadership Succession
Název práce: The State of Succession Planning: Learnings from a Global Health Crisis
Autor(ka) práce: Peltomaa, Aino-Maaria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Trécant, Gaël
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this study was to investigate the views of HR leaders on the current state of succession planning and to understand the impact of the ongoing COVID-19 pandemic on succession planning. The study was guided by five research questions focusing on succession planning best practices, the opinions, and aspirations of HR leaders as well as the impact of the pandemic and challenges related to succession planning. Six HR leaders were interviewed, and qualitative methods were used to analyze the interview transcripts. Various findings emerge from this study. Although succession planning is implemented in different ways and the pandemic has impacted organizations to varying degrees, the status of succession planning seems to generally be inadequate. Consequently, this study encourages organizations to prioritize succession planning efforts and to increase awareness of its strategic importance.
Klíčová slova: Succession Planning; Succession Management; Leadership Succession

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2021
Datum obhajoby: 17. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: